Members of the Town Council

Sengkang town council
Chair Ms He Ting Ru
Vice-Chairman Mr Louis Chua Kheng Wee
Elected Member Mr Jamus Jerome Lim
Appointed Members
Mr Azman Bin Mohamed Osman
Ms Choo Ying Tong
Ms Law Yunru Katlyn
Ms Lee Li Lian
Mr Lim Kok Keng Victor
Mr Loo Chee Wee
Ms Low Seow Ling
Mr Mishbahuddin Bin Abidin
Ms Ng Hui Hui
Ms Ong Lay Hua
Mr Sophian Bin Hanafi
Mr Tan Zhong Chuan
Mr Wang Liang Ming Gilbert
Mr Won Teck Hoe
Mr Wong Zhanhui
Resource Members
Mr Cheong Chow Yin
Mdm Chin Yoon Mei
Mr Choo Chek Siew
Mr Joshua Lee Zhao En
Ms Low Seow Ling
Mr Ron Tan
Mr Tsai Yuan Yiu
Ms Victoria Ng Swee Bee
Mdm Yeo Mui Sung

do you have any enquiries or concerns?

Top